logo

Měření ve stavebnictví

Předmět je realizován formou laboratorních cvičení. Soubor laboratorních úloh obhsahuje pět samostatných úloh zaměřených na různé oblasti aplikace moderních měřicích metod pro měření fyzikálně-technických (mechanických, akustických, termofyzikálních, geometrických, optických) vlastností materiálů a konstrukcí, se kterými se studenti při studiu i v technické praxi budou setkávat.

 

Laboratorní cvičení probíhají jednou za čtrnáct dní v rozsahu 4 vyučovacích hodin. Studenti provádějí měření ve skupinách po 4. Pro každou úlohu poté skupina zpracovává pomocí počítače protokol o měření. Podrobné návody a počítačové programy pro úspěšné zpracování měření jsou k dispozici ve výukových laboratořích katedry fyziky (A633) a můžete je nalézt též na těchto webových stránkách.

 

Harmonogram laboratorních cvičení předmětu MĚŘENÍ VE STAVEBNICTVÍ


zimní semestr  (místnost A633)

 

Datum

Číslo skupiny

 

1

2

3

4

5

1.-2.týden

A

B

C

D

E

3.-4.týden B C D E A

5.-6.týden

C

D

E

A

B

7.-8.týden

D

E

A

B

C

9.-10.týden

E

A

B

C

D

11.-13.týden

Zápočet

Každá měřicí skupina si najde podle harmonogramu, jakou laboratorní úlohu v odpovídajícím časovém období bude na cvičeních   provádět. Seznam laboratorních úloh s podrobnými návody na provádění měření je uveden níže.

Harmonogram v PDF

 

Seznam laboratorních úloh předmětu MĚŘENÍ VE STAVEBNICTVÍ


 

V následující tabulce můžete nalézt podrobné návody pro provádění jednotlivých laboratorních úloh. Návody jsou ve formátu Adobe PDF.

 

Označení
Název
A
Měření elastických vlastností materiálů
B
Měření hluku a vibrací
C
Měření termofyzikálních parametrů stavebních materiálů
D Měření fotometrických parametrů světelných zdrojů
E
Měření optických vlastností materiálů

 

Softwarová podpora laboratorních cvičení předmětu MĚŘENÍ VE STAVEBNICTVÍ 


 

V následující tabulce je soubor softwaru, vytvořeného pro snadnější zpracování laboratorních měření, se kterými se mohou studenti setkat při výuce předmětu Měření ve stavebnictví v laboratořích katedry fyziky. Programy jsou vytvořeny v systému MATLAB. Software je přeložen do spustitelné EXE verze a lze jej využívat pouze pro výukové účely. Pro správnou funkci je nutno mít nainstalovaný systém Matlab na počítači resp. příslušnou knihovnu Matlab Component Runtime Library. Systém Matlab je dostupný pro studenty i zaměstnance v rámci multilicence ČVUT na adrese https://download.cvut.cz/

 

    Fotogoniometr

Software pro počítačovou simulaci a zpracování laboratorních měření s pomocí fotogoniometru.

    Spektrofotometr

Software pro počítačovou simulaci a zpracování laboratorních měření s pomocí spektrofotometru.

 

Obecná podpora pro práci v laboratořích K102 a zpracování měření


 

V následující nabídce je studentům poskytnuta většina potřebných informací pro úspěšnou práci v laboratořích katedry fyziky a pro úspěšné zpracování experimentálních měření.

 

  Laboratorní řád
  Základy teorie chyb a zpracování měření
  Hlavička laboratorních cvičení
  Požadavky na vypracování laboratorních cvičení
  Seznam a anotace laboratorních úloh

 

Odevzdání všech protokolů z laboratorních cvičení v bezchybné formě je nezbytnou podmínkou získání zápočtu. Veškeré potřebné informace pro správné zpracování laboratorních úloh a přípravu na měření najdete na této stránce pod jednotlivými označenými body (zejména viz. požadavky na zpracování laboratorních cvičení).

Podmínky pro udělení zápočtu


  •  úspěšné absolvování všech předepsaných laboratorních úloh, včetně odevzdání protokolů.