logo

Požár a výbuch 1

Název:Požár a výbuch 1 
Kód předmětu:102POV1  
Počet kreditů:
Typ předmětu:Povinně volitelný 
Zakončení:
Rozsah:1 + 1 
Semestr:Letní  
Obor:Požární bezpečnost staveb, Konstrukce pozemních staveb 
Zkratka oboru:Q, C 

Historie požární problematiky. Základní definice požáru, výbuchu a hoření. Popis, rozbor a modelování uvedených procesů. Základní fyzikální veličiny. Přenos tepla vedením, zářením a prouděním. Iniciace požárů. Teplotní pole a jejich vliv na stavební konstrukce. Namáhání stavebních konstrukcí a materiálů vysokými teplotami. Metody zkoušení stavebních výrobků. Požární odolnost. Reakce na oheň. Základní principy hašení požárů.

 

V rámci cvičení se studenti zúčastní exkurzí v Technickém ústavu požární ochrany v Praze a ve zkušebně PAVUS a.s. ve Veselí nad Lužnicí.

 

Studijní literatura:


[1] Semerák, P.: Aplikovaná fyzika. ČVUT 2009.

[2] Demo, P.: Fyzika. ČVUT 2008.

[3] Bradáčová, I.: Stavby a jejich požární bezpečnost. ČKAIT 1999.

[4] Sachdev, P. L.: Shock waves and explosions , Boca Raton : Chapman & Hall/CRC, c2004