logo

Požár a výbuch 1

 

Časový program:


 1. Historie požární problematiky.
 2. Základní definice požáru, výbuchu a hoření.
 3. Popis, rozbor a modelování požáru, výbuchu a hoření.
 4. Základní fyzikální veličiny.
 5. Přenos tepla vedením, zářením a prouděním.
 6. Iniciace požárů. Teplotní pole a jejich vliv na stavební konstrukce.
 7. Namáhání stavebních konstrukcí a materiálů vysokými teplotami.
 8. Metody zkoušení stavebních výrobků. Požární odolnost. Reakce na oheň.
 9. Základní principy hašení požárů.
 10. Exkurze v Technickém ústavu požární ochrany v Praze.
 11. Exkurze ve zkušebně PAVUS a.s. ve Veselí nad Lužnicí.
 12. Zápočtová písemná práce.

Podmínky udělení zápočtu:


Účast na pořádaných exkurzích, úspěšné absolvování závěrečné zápočtové písemné práce.   

 

Studijní literatura:


[1] Semerák, P.: Aplikovaná fyzika. ČVUT 2009.

[2] Demo, P.: Fyzika. ČVUT 2008.

[3] Bradáčová, I.: Stavby a jejich požární bezpečnost. ČKAIT 1999.

[4] Sachdev, P. L.: Shock waves and explosions , Boca Raton : Chapman & Hall/CRC, c2004