logo

Optika a optoelektronika

Název:Optika a optoelektronika  
Kód předmětu:D02OPT  
Počet kreditů: 
Typ předmětu: 
Zakončení: 
Rozsah: 
Semestr:Zimní Letní 
Obor:FMI GK  
Zkratka oboru:FMI GK  

Cílem je seznámení se základními principy optiky a optoelektroniky a s aplikacemi optických a optoelektronických prvků a systémů ve vědecké a technické praxi. Základy geometrické, fyzikální a kvantové optiky. Relativistická optika. Základy fyzikální elektroniky. Lasery a gaussovské svazky. Základy fotovoltaiky. Moderní oblasti optiky a optoelektroniky a jejich aplikace v technice (adaptivní optika, gradientní optika, nelineární optika, akustooptika, elektrooptika, magnetooptika, optofluidika, atd.). Výroba a aplikace optických a optoelektronických prvků. Zdroje a detektory záření. Fyzikální principy moderních optických prvků a přístrojů a jejich aplikace ve vědě a technice.

 

Předmět je velmi vhodný jako základ pro studium doktorského předmětu Bezkontaktní metody v experimentální mechanice.

 

[1] Born M., Wolf E.: Principles of optics, 6th ed. New York: Pergamon Press, 1980.

[2] Saleh B.E.A., Teich C.M.: Základy fotoniky. Matfyzpress, Praha 1994.

[3] Mikš A.: Aplikovaná optika. Vydavatelství ČVUT, Praha 2009.

[4] Goodman J.W.: Introduction to Fourier Optics, Roberts&Co. Publisher 2004.

[5] Beiser A.: Úvod do moderní fyziky. Academia, Praha 1975

[6] Hecht E.: Optics. Addison Wesley, Reading, 1987.

[7] G.R.Fowles: Introduction to Modern Optics, Dover Publications; 2 ed. 1989.

[8] O.Svetlo: Principles of Lasers. Springer, New York 2010.

[9] L.Novotny, B.Hecht: Principles of Nanooptics. Cambridge University Press, Cambridge 2006.

[10] M.J.Madou: Fundamentals of Microfabrication. CRC Press 2002.