logo

Optika a optoelektronika

 Optika a optoelektronika 


 

Přednášející: Doc.Ing. Jiří Novák, Ph.D.

 

 1. Optické záření a jeho vlastnosti (geometrická, vlnová a fotonová teorie světla, odraz a lom, index lomu, disperze, odrazivost, propustnost a absorpce, optické materiály)
 2. Základy fotonové teorie světla. Základy relativistické optiky.
 3. Zdroje optického záření (teplotní, výbojové, luminiscenční a laserové zdroje záření)
 4. Lasery, jejich vlastnosti a aplikace
 5. Detektory optického záření. Základy fotovoltaiky.
 6. Základy geometrické optiky (základy optického zobrazování)
 7. Základy vlnové optiky I (Maxwellovy rovnice – vlnová rovnice, interference, polarizace, odraz a lom světla)
 8. Základy vlnové optiky II (interference a difrakce světla)
 9. Oko a jeho vlastnosti
 10. Vlastnosti optických přístrojů (princip základních optických přístrojů, teorie zobrazení opt.přístroji)
 11. Moderní optoelektronické prvky. Výroba a aplikace optických a optoelektronických prvků. Mikrooptika a nanooptika.
 12. Základy adaptivní optiky.
 13. Základy gradientní optiky. Optické prvky na bázi tekutin.
 14. Akustooptika, elektrooptika, magnetooptika a nelineární optika.

 

Doporučená literatura


 

[1] Born M., Wolf E.: Principles of optics, 6th ed. New York: Pergamon Press, 1980.

[2] Saleh B.E.A., Teich C.M.: Základy fotoniky. Matfyzpress, Praha 1994.

[3] Mikš A.: Aplikovaná optika. Vydavatelství ČVUT, Praha 2009.

[4] Goodman J.W.: Introduction to Fourier Optics, Roberts&Co. Publisher 2004.

[5] Beiser A.: Úvod do moderní fyziky. Academia, Praha 1975

[6] Hecht E.: Optics. Addison Wesley, Reading, 1987.

[7] G.R.Fowles: Introduction to Modern Optics, Dover Publications; 2 ed. 1989.

[8] O.Svetlo: Principles of Lasers. Springer, New York 2010.

[9] L.Novotny, B.Hecht: Principles of Nanooptics. Cambridge University Press, Cambridge 2006.

[10] M.J.Madou: Fundamentals of Microfabrication. CRC Press 2002.