logo

Lasery a moderní fyzika

Název:Lasery a moderní fyzika  
Kód předmětu:102YLMF  
Počet kreditů:
Typ předmětu:Povinně volitelný 
Zakončení: z ,zk  
Rozsah:2+1 
Semestr:Zimní  
Obor:Geoinformatika, Geodézie a kartografie 
Zkratka oboru:H, G 

Úvod do moderní fyziky. Speciální teorie relativity. Maxwellovy rovnice. Elektromagnetické vlny. Difrakce a interference. Kvantová povaha elektromagnetického záření (fotony, fotoelektrický jev, tlak záření). Zdroje a detektory optického záření. Moderní optoelektronické prvky (deformovatelné prvky, tekuté čočky, LC prostorové modulátory světla atd.). Princip funkce laserů. Vlastnosti laserového záření. Aplikace laserů ve vědě, průmyslu, stavitelství a geodézii (interferometrické metody, topografie povrchů, laserové dálkoměry, skenery, vodováha, optická pinzeta atd.). Adaptivní optika.

 

[1] Beiser A.: Úvod do moderní fyziky. Academia, Praha 1975

[2] Mikš A.: Aplikovaná optika. Vydavatelství ČVUT, Praha 2009

[3] Saleh BEA, Teich MC: Základy fotoniky, MatfyzPress, Praha 1994

[4] M. Vrbová, H.Jelínková, P.Gavrilov: Úvod do laserové techniky, Vydavatelství ČVUT, 1996.

[5] D.Halliday, R.Resnik, J.Walker: Fyzika, Vutium a Prometheus, Praha 2000.