logo

Fyzika 1G

Název:Fyzika 1G 
Kód předmětu:102FY_1 
Počet kreditů:
Typ předmětu:Povinný 
Zakončení:z,zk 
Rozsah:2+2 
Semestr:Zimní  
Obor:Geodézie a kartografie 
Zkratka oboru:GK 

Předmět seznamuje studenty se základními pojmy a aplikacemi z oblasti klasické mechaniky, speciální teorie relativity, termodynamiky a tepelně-technických vlastností látek, elektřiny a magnetismu. Jednotlivé tematické okruhy jsou doplněny technickými aplikacemi se speciálním zaměřením na geodézii a měřicí metody.

 

[1] Mikš, A. – Novák, J. Fyzika 1, 2. vyd. Praha: Česká technika – nakladatelství ČVUT, 2013. 189 s. 

[2] Mikš, A. FYZIKA 2 – Elektromagnetické pole, 1. vyd. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2005. 162 s. 

[3] Novák, J., Novák, P. a Pokorný, P. Fyzika – sbírka příkladů. 2019. 2. vyd. ČVUT v Praze.