logo

Fyzika 1G

Studijní program: GEODÉZIE  A  KARTOGRAFIE

letní semestr  (místnost A633)

 

Seznam laboratorních úloh 


FYZIKA 1 - stručné návody k jednotlivým úlohám
Číslo
Název
G1
Měření hustoty pevných látek a kapalin
G2
Měření měrné tepelné kapacity látek
G3
Měření součinitele délkové teplotní roztažnosti
G4
Měření momentu setrvačnosti
G5
Měření elektrického odporu
G6Měření kapacity kondenzátorů
G7 Studium harmonického pohybu
G8
Stanovení modulu pružnosti v tahu z průhybu tyče

 

Další podklady a informace ke zpracování úloh

Podmínky pro udělení zápočtu


  • docházka, úspěšné absolvování všech předepsaných laboratorních úloh, včetně odevzdání protokolů.