logo

Fyzika 1G

SYLABUS PŘEDMĚTU 102FY_2


 

1. Základní pojmy fyziky, matematický aparát. Struktura látky. Kinematika hmotného bodu.

2. Silová pole. Dynamika hmotného bodu.

3. Soustava hmotných bodů a tuhé těleso

4. Oscilace, kmitavý pohyb.

5. Základy elastických vlastností pevných látek

6. Základy hydromechaniky, povrchové jevy

7. Mechanické vlnění

8. Základy speciální teorie relativity.

9. Termodynamika - základní pojmy, procesy a zákony.

10. Termodynamika – skupenské změny, přenos energie

11. Základy elektřiny a magnetismu – elektrostatické pole.

12. Základy elektřiny a magnetismu – elektrický proud v látkách.

13. Základy elektřiny a magnetismu – magnetické pole, elektromagnetická indukce.

 


 

[1] Mikš, A. – Novák, J. Fyzika 1, 2. vyd. Praha: Česká technika – nakladatelství ČVUT, 2013. 189 s. 

[2] Mikš, A. FYZIKA 2 – Elektromagnetické pole, 1. vyd. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2005. 162 s. 

[3] Novák, J., Novák, P. a Pokorný, P. Fyzika – sbírka příkladů. 2019. 2. vyd. ČVUT v Praze.

 

 


 

Níže jsou uvedeny odkazy na několik elektronických informačních zdrojů z oblasti fyziky, kde můžete najít podrobnější informace o problematice řešené v kurzu fyziky 102FY_1 na FSv ČVUT v Praze. v kombinaci s dostupnými základními studijními podklady (doporučená literatura a další podklady) mohou tyto zdroje dobře posloužit k lepšímu pochopení dané problematiky:


  1. webFyzika (stránky vytvořené na FSv ČVUT pro podporu výuky technické fyziky - většina partií je popsána více do hloubky než je probíráno v kurzu 102FY_1 
  2. HyperPhysics (v anglickém jazyce)
  3. Řešené úlohy MFF CUNI (příklady)
  4. Záznam přednášek základního kurzu Fyziky (Mechnaika) na MIT (Massachusetts Institute of Technology) (v anglickém jazyce) - pěkně zpracované přednášky včetně zajímavých pokusů demonstrujících vybrané fyzikální jevy
  5. Záznam přednášek základního kurzu fyziky pro FJFI 
  6. Záznam přednášek kurzu Fyzika 1 pro FEL 
  7. Záznam přednášek kurzu Fyzika 2 pro FEL