logo

Fyzika 2G

Název:Fyzika 2G 
Kód předmětu:102FY_2 
Počet kreditů:
Typ předmětu:Povinný 
Zakončení:z,zk 
Rozsah:2+2 
Semestr:Letní  
Obor:Geodézie a kartografie 
Zkratka oboru:GK 

Předmět seznamuje studenty se základními pojmy a aplikacemi z oblasti elektromagnetických vln, optiky, optických přístrojů, principů laserů, tepelného vyzařování látek a detektorů záření. Jednotlivé tematické okruhy jsou doplněny technickými aplikacemi se speciálním zaměřením na geodézii a metrologii.

 

[1] Mikš, A. Fyzika 3, 1. vyd. Praha: Česká technika – nakladatelství ČVUT,2008. 115 s. ISBN 978-80-01-04000-3.

[2] Mikš, A. Aplikovaná optika, 1. vyd. Praha: Česká technika – nakladatelství ČVUT, 2009. 230 s. ISBN 978-80-01-04254-0.

[3] Novák, J., Novák, P. a Pokorný, P. Fyzika – sbírka příkladů. 2019. 2. vyd. Praha: ČVUT v Praze. ISBN 978-80-010-6183-1.

[4] http://www.opto.cz/fuka_havelka/index.html