logo

Fyzika 2G

AKTUÁLNÍ INFORMACE K VÝUCE V LS 2021


 

Informace k průběhu výuky a zkoušky z předmětu 102FY_2 v LS 2021

 

Tématické okruhy ke zkoušce, studijní literatura pro LS 2021 

 

 

SYLABUS PŘEDMĚTU 102FY_2


 

1.Základy elektromagnetického pole.

2. Elektromagnetické vlny a jejich vlastnosti, šíření.

3. Polarizace vlnění, odraz a lom EM vln, disperze, absorpce.

4. Interference vlnění a její využití.

5. Difrakce vlnění a její důsledky.

6. Spektrum elektromagnetických vln a jejich aplikace v praxi.

7. Základy optického zobrazování.

8. Základy difrakční teorie optického zobrazení.

9. Základy optických přístrojů.

10. Dopplerův, Sagnacův jev.

11. Základy fyziky laserů a laserové techniky.

12. Tepelné záření. Luminiscence.

13. Detektory optického záření. Optoelektronické senzory.

 

 


 

Níže jsou uvedeny odkazy na několik elektronických informačních zdrojů z oblasti fyziky, kde můžete najít podrobnější informace o problematice řešené v rámci kurzu 102FY_2.  V kombinaci s dostupnými základními studijními podklady (doporučená literatura a další podklady) mohou tyto zdroje dobře posloužit k lepšímu pochopení dané problematiky:


  1. webFyzika (stránky vytvořené na FSv ČVUT pro podporu výuky technické fyziky - většina partií je popsána více do hloubky než je probíráno v kurzu 102FY_1 
  2. HyperPhysics (v anglickém jazyce)
  3. Řešené úlohy MFF CUNI (příklady)
  4. Záznam přednášek základního kurzu fyziky pro FJFI 
  5. Záznam přednášek kurzu Fyzika 1 pro FEL 
  6. Záznam přednášek kurzu Fyzika 2 pro FEL