logo

Fyzika 2G

Studijní program: GEODÉZIE  A  KARTOGRAFIE

letní semestr  (místnost A633)

 

Cvičení probíhají 1x týdně. 

 

Seznam laboratorních úloh 


FYZIKA 2G - stručné návody k jednotlivým úlohám
Číslo
Název
A
Difrakce světla na mřížce
B
Měření tvaru ploch
C
Určení geometrických a fyzikálních parametrů čočky
D
Měření fotometrických parametrů světelných zdrojů
I
Vyhodnocení interferogramů metodou fázového posuvu
NMěření indexu lomu materiálu a drsnosti povrchu planparalelní desky
Y
Youngův dvouštěrbinový experiment

 

 

Podklady a informace ke zpracování úloh

Podmínky pro udělení zápočtu


 

  • docházka (účast na cvičeních - distanční nebo kontaktní formou dle vývoje situace), úspěšné absolvování všech předepsaných laboratorních úloh, včetně odevzdání protokolů.
  • výsledky se odevzdávají za skupinu. Projekt je vypracován za skupinu a odevzdán do konce 8. týdne semestru. Termín pro odevzdání zpracovaných on-line zadaných laboratorních úlohje vždy specifikován při zadání, zpravidla do 14 dní od zadání.
  • zápočet může být udělen až po schválení všech úloh vyučujícím