logo

Fyzika pevných látek ve stavebnictví

Název:Fyzika pevných látek ve stavebnictví 
Kód předmětu:102YFPL 
Počet kreditů:
Typ předmětu:Povinně volitelný 
Zakončení:
Rozsah:1 + 1 
Semestr:Zimní  
Obor:Konstrukce pozemních staveb 
Zkratka oboru:

Fyzikální výklad struktury pevných látek a procesů v nich probíhajících. Na teoretické základy navazují laboratorní cvičení. 1 Měření charakteristik solárních článků 2. Studium vlhkostních procesů v kapilárně porézních látkách 3. Měření termických parametrů materiálů a jejich v závislosti na vlhkosti 4. Studium raného stadia tuhnutí cementových směsí 5. Studium struktury cementové pasty s využitím elektronové mikroskopie Předmět je určen pro studenty magisterského studijního programu Stavební inženýrství: Konstrukce pozemních staveb, Konstrukce a dopravní stavby.

[1] Kittel Ch.: Úvod do fyziky pevných látek, Academia, Praha, 1985
[2] Dekker A.J.: Fyzika pevných látek, Academia, Praha, 1966
[3] Bird R.B., Stewart W.E., Lightfoot E.N.: Přenosové jevy, Academia, Praha, 1968