Disertační práce

Název Vedoucí Konzultant
Kolorimetrická metoda určení fáze vlnového pole Prof.RNDr.Antonín Mikš, CSc. Prof.Ing.Jiří Novák, Ph.D.
Adaptivní interferometry Prof.RNDr.Antonín Mikš, CSc.
Prof.Ing.Jiří Novák, Ph.D.
etody kalibrace referenčních ploch interferometrů Prof.RNDr.Antonín Mikš, CSc. Prof.Ing.Jiří Novák, Ph.D.
Měření asférických ploch v optice Prof.RNDr.Antonín Mikš, CSc. Prof.Ing.Jiří Novák, Ph.D.
Modulátory vlnového pole (SLM) a jejich aplikace Prof.RNDr.Antonín Mikš, CSc. Prof.Ing.Jiří Novák, Ph.D.
Metody vyhodnocování a rekonstrukce vlnového pole Prof.RNDr.Antonín Mikš, CSc. Prof.Ing.Jiří Novák, Ph.D.
Metody rekonstrukce předmětu v optice Prof.RNDr.Antonín Mikš, CSc. Prof.Ing.Jiří Novák, Ph.D.
Optické soustavy s amplitudově, fázově a polarizačně modulovanou pupilou Prof.RNDr.Antonín Mikš, CSc. Prof.Ing.Jiří Novák, Ph.D.
Moderní metody vyhodnocování zobrazovacích vlastností optických soustav Prof.RNDr.Antonín Mikš, CSc. Prof.Ing.Jiří Novák, Ph.D.
3D topografie ploch Prof.RNDr.Antonín Mikš, CSc. Prof.Ing.Jiří Novák, Ph.D.
Interferometrické metody kalibrace 3D měřících strojů Prof.RNDr.Antonín Mikš, CSc. Prof.Ing.Jiří Novák, Ph.D.
Bezkontaktní metody měření deformací ve stavebnictví a strojírenství Prof.RNDr.Antonín Mikš, CSc. Prof.Ing.Jiří Novák, Ph.D.
Metody integrace rychle oscilujících funkcí Prof.RNDr.Antonín Mikš, CSc. Prof.Ing.Jiří Novák, Ph.D.
Analýza zobrazovacích vlastností fotogrammetrických optických soustav Prof.RNDr.Antonín Mikš, CSc. Prof.Ing.Jiří Novák, Ph.D.

Komentáře nejsou povoleny.