Bakalářské práce

Hlavní témata

A) Měřicí a diagnostické metody v geodézii a stavebnictví

Název Vedoucí Konzultant
Metody měření úhlů v geodézii a průmyslu Prof.Ing.Jiří Novák, Ph.D. Prof.RNDr.Antonín Mikš, CSc.
Lasery a jejich aplikace v geodézii Doc.Ing.Pavel Novák, Ph.D. Prof.RNDr.Antonín Mikš, CSc.
Atmosférická refrakce a její vliv na geodetická a astronomická měření Prof.Ing.Jiří Novák, Ph.D. Prof.RNDr.Antonín Mikš, CSc.
Vlastnosti optických hranolů používaných v geodézii Doc.Ing.Pavel Novák, Ph.D. Prof.Ing.Jiří Novák, Ph.D.
Metody nivelace v geodézii a stavebnictví Prof.RNDr.Antonín Mikš, CSc.
Optické soustavy geodetických přístrojů Prof.RNDr.Antonín Mikš, CSc.
Měření parametrů optických soustav geodetických přístrojů Prof.RNDr.Antonín Mikš, CSc.
Elektronické a interferometrické metody měření délek v geodézii a průmyslu Prof.RNDr.Antonín Mikš, CSc.
Optická laserová lokace a skenovací laserové metody v geodézii a průmyslu Prof.RNDr.Antonín Mikš, CSc.
Elektromagnetické vlny a jejich aplikace v geodézii Prof.RNDr.Antonín Mikš, CSc.
Fyzikální základy GPS Prof.RNDr.Antonín Mikš, CSc.
Optické metody měření drsnosti povrchů Prof.Ing.Jiří Novák, Ph.D. Prof.RNDr.Antonín Mikš, CSc.
Konfokální mikroskopie a její aplikace v experimentální mechanice Prof.Ing.Jiří Novák, Ph.D. Prof.RNDr.Antonín Mikš, CSc.
Interferenční mikroskopie a její aplikace v experimentální mechanice Prof.Ing.Jiří Novák, Ph.D. Prof.RNDr.Antonín Mikš, CSc.
Metody elektronové mikroskopie a její aplikace v experimentální mechanice Prof.RNDr.Antonín Mikš, CSc.
Metody kontaktní profilometrie pro charakterizaci povrchů v experimentální mechanice Prof.Ing.Jiří Novák, Ph.D. Prof.RNDr.Antonín Mikš, CSc.
Metody moiré topografie pro měření tvaru povrchů a deformací Prof.Ing.Jiří Novák, Ph.D. Prof.RNDr.Antonín Mikš, CSc.
Holografická interferometrie a její využití v experimentální mechanice Doc.Ing.Jiří Novák, Ph.D. Prof.RNDr.Antonín Mikš, CSc.
Spekl interferometrie a její využití v experimentální mechanice Prof.Ing.Jiří Novák, Ph.D. Prof.RNDr.Antonín Mikš, CSc.
Digitální korelační metody pro měření deformací a posunů Prof.Ing.Jiří Novák, Ph.D. Prof.RNDr.Antonín Mikš, CSc.
Projekční metody pro měření tvarů povrchů Prof.Ing.Jiří Novák, Ph.D. Prof.RNDr.Antonín Mikš, CSc.
Optická koherenční tomografie a její využití v experimentální mechanice Prof.Ing.Jiří Novák, Ph.D. Prof.RNDr.Antonín Mikš, CSc.
Dopplerovské měření vibrací a jeho využití v experimentální mechanice Prof.Ing.Jiří Novák, Ph.D. Prof.RNDr.Antonín Mikš, CSc.
Dopplerovská laserová anemometrie a její využití v experimentální mechanice Prof.Ing.Jiří Novák, Ph.D. Prof.RNDr.Antonín Mikš, CSc.

B) Metody, přístroje a pomůcky v optice a optometrii

Název Vedoucí Konzultant
Vývoj, návrh, výroba a aplikace kontaktních čoček Prof.Ing.Jiří Novák, Ph.D. Ing.Jiří Michálek, CSc.
Kontaktní čočky pro korekci presbyopie Doc.Ing.Pavel Novák, Ph.D. Prof.Ing.Jiří Novák, Ph.D.
Presbyopie a metody znovuobnovení schopnosti akomodace oka pomocí intraokulárních čoček Doc.Ing.Pavel Novák, Ph.D. Prof.Ing.Jiří Novák, Ph.D.
Moderní přístrojová technika v diagnostice glaukomu Prof.Ing.Jiří Novák, Ph.D. MUDr.Ján Lešťák, CSc.
Laserové refrakční chirurgické operace Prof.Ing.Jiří Novák, Ph.D.
Umělé oko – sen nebo realita Prof.Ing.Jiří Novák, Ph.D. MUDr.Ján Lešťák, CSc.
Brýlové čočky – materiál, návrh, výroba, parametry Prof.Ing.Jiří Novák, Ph.D. Doc.Ing.Pavel Novák, Ph.D.
Adaptivní optické prvky a přístroje v oční optice, optometrii a oftalmologii Doc.Ing.Pavel Novák, Ph.D. Prof.Ing.Jiří Novák, Ph.D.
Přístroje a metody pro centraci a měření parametrů brýlových čoček Doc.Ing.Pavel Novák, Ph.D. Prof.Ing.Jiří Novák, Ph.D.
Přístroje a metody automatizovaného vyšetření refrakčního stavu lidského oka Doc.Ing.Pavel Novák, Ph.D. Prof.Ing.Jiří Novák, Ph.D.
Přístroje a metody pro neinvazivní vyšetřování sítnice Prof.Ing.Jiří Novák, Ph.D. MUDr.Ján Lešťák, CSc.
Přístroje a metody pro biometrii oka Prof.Ing.Jiří Novák, Ph.D. MUDr.Ján Lešťák, CSc.
Aberometrie a její využití v optometrii a oftalmologii Doc.Ing.Pavel Novák, Ph.D. Prof.Ing.Jiří Novák, Ph.D.
Oční optika a optometrie – podpora studia Prof.Ing.Jiří Novák, Ph.D.
Analýza optických vlastností lidského oka Doc.Ing.Pavel Novák, Ph.D. Prof.Ing.Jiří Novák, Ph.D.
Vliv aberací a parametrů oka na zobrazovací charakteristiky Doc.Ing.Pavel Novák, Ph.D. Prof.Ing.Jiří Novák, Ph.D.
Vliv materiálů na vlastnosti brýlových čoček Prof.Ing.Jiří Novák, Ph.D. Prof.RNDr.Antonín Mikš, CSc.
Tenké vrstvy pro brýlové čočky Prof.Ing.Jiří Novák, Ph.D. Prof.RNDr.Antonín Mikš, CSc.
Vnímání, měření barev a testování barevného vidění Prof.Ing.Jiří Novák, Ph.D. Doc.Ing.Pavel Novák, Ph.D.
Rozlišovací schopnost oka a zraková ostrost Prof.Ing.Jiří Novák, Ph.D. Doc.Ing.Pavel Novák, Ph.D.
Změna aberací v důsledku akomodace oka Prof.Ing.Jiří Novák, Ph.D. Doc.Ing.Pavel Novák, Ph.D.
Ultrazvukové diagnostické metody v oftalmologii Prof.Ing.Jiří Novák, Ph.D. MUDr.Ján Lešťák, CSc.
Zorné pole oka a metody jeho měření Prof.Ing.Jiří Novák, Ph.D. .
Rohovková aberace oka a její vliv na celkovou aberaci lidského oka Prof.Ing.Jiří Novák, Ph.D. Doc.Ing.Pavel Novák, Ph.D.
Metody měření a anylýzy kontrastní citlivosti lidského oka Prof.Ing.Jiří Novák, Ph.D. Doc.Ing.Pavel Novák, Ph.D.
Metody měření nitroočního tlaku a jejich aplikace v očním lékařství Prof.Ing.Jiří Novák, Ph.D. MUDr.Ján Lešťák, CSc.
Intraokulární čocky – princip, aplikace, výpočty Prof.Ing.Jiří Novák, Ph.D. Doc.Ing.Pavel Novák, Ph.D.
Aplikace optické mikroskopie v diagnostice a při chirurgických zákrocích na lidském oku Prof.Ing.Jiří Novák, Ph.D. Doc.Ing.Pavel Novák, Ph.D.

C) Optoelektronické prvky a metody v průmyslu a medicíně

Název Vedoucí Konzultant
Chromatický konfokální princip a jeho aplikace v technice a biomedicíně Doc.Ing.Pavel Novák, Ph.D. Prof.Ing.Jiří Novák, Ph.D.
Moderní optické prvky na bázi tekutin a jejich aplikace v technice a biomedicíně Doc.Ing.Pavel Novák, Ph.D. Prof.Ing.Jiří Novák, Ph.D.
Mikrooptika a její využití v technice a biomedicíně Prof.Ing.Jiří Novák, Ph.D. Doc.Ing.Pavel Novák, Ph.D.
Vybrané optické metody měření topografie povrchů Prof.Ing.Jiří Novák, Ph.D. Doc.Ing.Pavel Novák, Ph.D.
Tekuté krystaly a jejich biomedicíncké aplikace Doc.Ing.Pavel Novák, Ph.D. Prof.Ing.Jiří Novák, Ph.D.
Analýza a aplikace algoritmů pro odstranění nespojitostí fázových hodnot Doc.Ing.Pavel Novák, Ph.D. Prof.Ing.Jiří Novák, Ph.D.
Charakterizace a simulace senzoru vlnoplochy pro optickou metrologii Doc.Ing.Pavel Novák, Ph.D. Prof.Ing.Jiří Novák, Ph.D.
Simulátor dynamických aberací pro adaptivní optiku Doc.Ing.Pavel Novák, Ph.D. Prof.Ing.Jiří Novák, Ph.D.
Metody vyhodnocování interferometrických dat a jejich analýza Prof.Ing.Jiří Novák, Ph.D. Doc.Ing.Pavel Novák, Ph.D.
Využití paralelního programování algoritmů pomocí GPU Doc.Ing.Pavel Novák, Ph.D. Prof.Ing.Jiří Novák, Ph.D.
Asférické optické plochy – výroba a měření tvaru Prof.Ing.Jiří Novák, Ph.D. Prof.RNDr.Antonín Mikš, CSc.
Rozvoj laboratorních úloh z optiky Prof.Ing.Jiří Novák, Ph.D.
Lasery a jejich aplikace v průmyslu Prof.Ing.Jiří Novák, Ph.D. Prof.RNDr.Antonín Mikš, CSc.
Laserové gyroskopy a jejich aplikace Prof.Ing.Jiří Novák, Ph.D. Prof.RNDr.Antonín Mikš, CSc.
Metody optické deflektometrie a jejich aplikace při měření tvaru ploch Prof.Ing.Jiří Novák, Ph.D. Prof.RNDr.Antonín Mikš, CSc.
Metrologie rovinných, sférických a válcových ploch Prof.RNDr.Antonín Mikš, CSc. Prof.Ing.Jiří Novák, Ph.D.
Bezkontaktní metody měření vibrací konstrukcí v průmyslu Prof.RNDr.Antonín Mikš, CSc. Prof.Ing.Jiří Novák, Ph.D.
Moderní měřicí senzory fyzikálních a geometrických veličin Prof.Ing.Jiří Novák, Ph.D. Prof.RNDr.Antonín Mikš, CSc.
Metody kontroly kvality optických ploch v optické výrobě Prof.Ing.Jiří Novák, Ph.D. Prof.RNDr.Antonín Mikš, CSc.
Metody kontroly zobrazovací kvality optických soustav v optické výrobě Prof.Ing.Jiří Novák, Ph.D. Prof.RNDr.Antonín Mikš, CSc.
Vliv parametrů prostředí na přesnost měření v průmyslu Prof.RNDr.Antonín Mikš, CSc. Prof.Ing.Jiří Novák, Ph.D.
Metody aproximace funkcí a jejich aplikace v průmyslu a technice Prof.Ing.Jiří Novák, Ph.D. Prof.RNDr.Antonín Mikš, CSc.

Komentáře nejsou povoleny.