Studenti

Petr Pokorný

Ing. Petr Pokorný

Petr Pokorný se ve Skupině aplikované optiky na katedře fyziky Fakulty stavební ČVUT v Praze zabývá počítačovým modelováním v MATLABu, vědeckotechnickými výpočty, analýzou a zpracováním laboratorních měření. Je spoluautorem více než 30 publikací v odborných časopisech a sbornících z mezinárodních i tuzemských konferencí (6 článků v mezinárodních impaktovaných časopisech). Je laureátem Ceny Josefa Hlávky v roce 2015 a Ceny ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro vynikající studenty v roce 2014. Katedru fyziky Fakulty stavební úspěšně reprezentoval na mezinárodních i tuzemských soutěžích.

Filip Šmejkal

Ing. Filip Šmejkal

Filip Šmejkal se ve Skupině aplikované optiky na katedře fyziky Fakulty stavební ČVUT v Praze prováděním laboratorních měření, konstrukcí elektronických obvodů, analýzou a zpracováním laboratorních měření a numerickými výpočty.

Pavel Kulmon

Ing. Pavel Kulmon

  • doktorand FSv ČVUT v Praze
  • obor Fyzikální a materiálové inženýrství
  • E-mail: kulmon@seznam.cz

Pavel Kulmon se ve Skupině aplikované optiky na katedře fyziky Fakulty stavební ČVUT v Praze zabývá vědeckotechnickými výpočty, analýzou a zpracováním laboratorních měření.

Michal Šmejkal

Michal Šmejkal

Michal Šmejkal působí ve Skupině aplikované optiky na katedře fyziky Fakulty stavební ČVUT v Praze jako studentská vědecká síla.

Jindřich Brzobohatý

Jindřich Brzobohatý

Jindřich Brzobohatý působí ve Skupině aplikované optiky na katedře fyziky Fakulty stavební ČVUT v Praze jako studentská vědecká síla.

Komentáře nejsou povoleny.