Studentské práce

Jakýkoliv student s námi může spolupracovat a v rámci své spolupráce pracovat na bakalářské, diplomové nebo doktorské dizertační práci pod vedením jednotlivých členů Skupiny aplikované optiky. V rámci našeho výzkumu i mimo něj nabízíme velké množství zajímavých témat z různých oblastí (viz.seznam témat na této webovské stránce). Pokud máte zájem o spolupráci v rámci doktorských, diplomových či bakalářských prací, prosím kontaktujte profesora A. Mikše (miks@fsv.cvut.cz) nebo prof. J. Nováka (novakji@fsv.cvut.cz).

V případě zájmu o řešení nebo upřesnění daného tématu kontaktujte, prosím, před zapsáním tématu Prof.Ing. Jiřího Nováka, Ph.D. (novakji@fsv.cvut.cz, tel: 224357918, 224355002), Doc.Ing. Pavla Nováka, Ph.D. (xnovakp9@fsv.cvut.cz, tel: 224357919) nebo Prof. RNDr. Antonína Mikše, CSc. (miks@fsv.cvut.cz, tel: 224354948).

Komentáře nejsou povoleny.