Prof. Antonín Mikš

Dr. Antonín Mikš

 • Profesor v oboru Aplikovaná fyzika
 • Tel: +420 224354948
 • Fax: +420 33333226
 • E-mail: miks@fsv.cvut.cz

Antonín Mikš je profesorem aplikované fyziky. Je členem Skupiny aplikované optiky na katedře fyziky fakulty stavební ČVUT v Praze a bývalým vedoucím vědeckým pracovníkem na Československé akademii věd.

Prof. Mikš je autorem nebo spoluautorem vice než 200 článků v odborných časopisech a sbornících z konferencí (vice než 60 článků v impaktovaných mezinárodních časopisech). Je též autorem nebo spoluautorem čtyř knih a pěti skript z různých oblastí optiky a aplikované fyziky. Prof.Mikš má dlouholetou zkušenost se základním i aplikovaným výzkumem. Je autorem nebo spoluautorem řady patentů (21 v ČR, 1 v USA). Byl předsedou a členem vědeckých výborů třinácti mezinárodních kongresů a konferencí. V současné době je profesorem v oboru aplikované fyziky na Českém vysokém učení v Praze. Přednáší fyziku a optiku v bakalářském a doktorském studiu a je školitelem několika doktorandů. V posledních deseti letech byl řešitelem více než 10 vědeckovýzkumných projektů.

Vědeckovýzkumné zájmy:

 • teorie elektromagnetického pole
 • teorie aberací
 • návrh optických sosustav
 • analýza a syntéza optických soustav
 • optická mikroskopie
 • adaptivní optika
 • teorie optického zobrazení
 • optická metrologie v průmyslu
 • měření topografie ploch
 • optická interferometrie
 • rekonstukce fáze v optice
 • počítačové modelování v optice

Zaměstnání

Profesor v oboru Aplikovaná fyzika, ČVUT v Praze
2004 – současnost

Docent v oboru Optika, ČVUT v Praze
1994 – 2004

Odborný asistent v oboru Aplikovaná fyzika, ČVUT v Praze
1991 – 1994

Samostatný vědecký pracovník, Československá akademie věd
1979 – 1991

Vědecký pracovník, ZPA Praha
1970 – 1978

Odborný asistent, Palackého Univerzita v Olomouci
1968 – 1979

Vzdělání

RNDr. v oboru Aplikovaná fyzika, Palackého Univerzita v Olomouci, 1970

Ph.D. v oboru Experimentální fyzika, Palackého Univerzita v Olomouci, 1978

Komentáře nejsou povoleny.