Výzkum

Témata výzkumu

Základní i aplikovaný výzkum naší skupiny je zaměřen na aplikace metod optické metrologie v průmyslu, analýza a syntéza optických soustav, teorie optického zobrazení a metody vyhodnocování faze v optice. V rámci projektů jsou zkoumány aplikace různých měřicích technik (interferometrie, detekce tvaru vlnoplochy, metody rekonstrukce faze v optice) pro testování zobrazovací kvality optických soustav a možnosti implementace adaptivních optických prvků a systémů. Hlavními témata výzkumu je možné charakterizovat do následujících kategorií:

  • Optická interferometrie
  • Metody vyhodnocování fáze vlnového pole
  • Měření topografie povrchů
  • Adaptivní optické prvky a systémy
  • Teorie optického zobrazení
  • Analýza a syntéza optických soustav
  • Lasery a jejich aplikace
  • Měřicí metody a jejich aplikace v průmyslu

Předchozí odkazy popisují podrobněji jednotlivá vědeckovýzkumná témata řešená na našem pracovišti. Pokud máte zájem o spolupráci v rámci doktorských, diplomových či bakalářských prací, prosím kontaktujte  Doc. J.Nováka (novakji@fsv.cvut.cz) nebo profesora A.Mikše (miks@fsv.cvut.cz) nebo.

Granty a výzkumné záměry

GAČR 13-31765SAktivní membránové optické prvky na bázi kapalin (2013-2015)

MPO FR-TI3/023 – Analyzátory kvality zobrazení optických soustav (2011-2015)

MPO FR-TI2/074 – Měření asférických ploch v optice (2010-2014)

GAČR 102/10/2377 – Adaptivní interferometry pro metrologii ploch (2010-2012)

GP202/09/P553 – Analýza optických prvků s proměnnými charakteristikami a jejich možné aplikace (2009-2011)

Výzkumný záměr 14 CEZ MSM 6840770022 – Laserové systémy, záření a moderní optické aplikace (2006-2011)

FRV 1346/G1 – Vyhodnocování deformací vlnoplochy pro bezkontaktní měření v průmyslu a stavebnictví (2005)

CTU0500211 – Nové optoelektronické metody kontroly kvality optických systémů (2005)

GAČR 202/02/0314 – Silová pole energeticky redistribuovaných optických svazků (2004-2006)

GAČR103/03/P001 – Bezkontaktní měření tvarových deformací ploch pomocí senzoru gradientu vlnového pole (2003-2005)

GAČR 103/02/0357 – Moderní optoelektronické metody topografie ploch (2002- 2004)

Výzkumný záměr  CEZ J04/98:210000022 – Laserové systémy a jejich aplikace (1999-2005)

CTU0200311 – Měření deformací stavebních a strojních prvků pomocí gradientu vlnového pole (2002)

CTU 300100111 – Interferometrické metody vyhodnocování deformací stavebních a strojních prvků (2001)

GAČR 103/99/0021 – Bezkontaktní metody měření statických a dynamických tvarových změn stavebních a strojních konstrukcí. (1999-2001)

GAČR 103/95/0068 – Optické metody měření geometrických parametrů a změn  stavebních a strojních konstrukcí a prvků s uvážením vlivu okolního prostředí na měření. (1995-1997)

Komentáře nejsou povoleny.