Výuka

Členové Skupiny aplikované optiky přednášejí a mají semináře a laboratorní cvičení v následujících předmětech:

Prof. A.Mikš

Doktorandské studium

D02OZO  Optické zobrazení a metody zpracování obrazu

 • přednášky v doktorském studiu o teorii optického zobrazení a metodách zpracování obrazové informace pro studenty studijního programu Fyzikální a materiálové inženýrství

D02TEP  Teorie elektromagnetického pole

 • přednášky v doktorském studiu o teorii elektromagnetického pole pro studenty studijního programu Fyzikální a materiálové inženýrství

D02OPZ  Optické zobrazení a moderní optika

 • přednášky v doktorském studiu o teorii optického zobrazení a moderní optice pro studenty studijního programu Geodézie a kartografie

Bakalářské a magisterské studium

102FY1  Fyzika 1

 • přednášky v základním kurzu fyziky (mechanika) pro obor Geodézie a kartografie a Geoinformatika

102FY3  Fyzika 3

 • přednášky v základním kurzu fyziky (optika, lasery, moderní fyzika, základy kvantové fyziky) pro obor Geodézie a kartografie

102XFY1  Fyzikální seminář 1

 • semináře k základním kurzu fyziky (mechanika) pro obor Geodézie a kartografie kartografie a Geoinformatika

102XFY3  Fyzikální seminář 3

 • semináře k  základním kurzu fyziky (optika, lasery, moderní fyzika, základy kvantové fyziky) pro obor Geodézie a kartografie

Doktorandské studium

Dr. J.Novák

D02BEM  Bezkontaktní měřicí metody experimentální mechaniky

 • přednášky v doktorském studiu o bezkontaktních měřicích metodách experimentální mechaniky pro studenty studijního programu Fyzikální a materiálové inženýrství

D02OPT  Optika a optoelektronika

 • přednášky v doktorském studiu o bezkontaktních měřicích metodách experimentální mechaniky pro studenty studijních programů Fyzikální a materiálové inženýrství a Geodézie a kartografie

Bakalářské a magisterské studium

102APOT  Aplikovaná optika

 • přednášky v základním kurzu aplikované optiky (geometrická optika, optické zobrazování, optické přístroje) pro obor Geodézie a kartografie a Geoinformatika

102FY2  Fyzika 2

 • přednášky v základním kurzu fyziky (termodynamika, teorie elektromagnetického pole) pro obor Geodézie a kartografie

102FYZI  Fyzika

 • semináře v základním kurzu fyziky (termodynamika, teorie elektromagnetického pole) pro program Stavební inženýrství

102YFYP  Fyzikální praktikum

 • laboratorní experimenty z kontaktních a bezkontaktních  meřicích a diagnostických metod pro testování fyzikálních vlastností materiálů a konstrukcí

102YLMF  Lasers and modern physics

 • laboratorní experimenty z laserové techniky, fotonky, optoelektroniky a moderní fyziky

102XMM1  Počítačové modelování v MATLABu 1

 • přednášky a semináře na aplikaci metod numerické matematiky a počítačové modelování v MATLABu

102XMM2  Počítačové modelování v MATLABu 2

 • přednášky a semináře na aplikaci metod numerické matematiky a počítačové modelování v MATLABu

BBFY3  Fyzika III

 • přednášky v pokročilém kurzu fyziky (mechanické a elektromagnetické vlnění a jeho aplikace v technice a biomedicíně) pro studijní program Biomedicínská a klinická technika

MPOP  Optika pro biologii a medicínu

 • přednášky v pokročilém kurzu optiky pro biologii a medicínu (teorie optiky a její aplikace v technice a biomedicíně) pro studijní program Biomedicínská a klinická technika

MPMMM  Mikroskopické metody v medicíně

 • přednášky v pokročilém kurzu mikroskopových metod v medicíně (metody optické mikroskopie) pro program Biomedicínská a klinická technika

BOFYZ  Fyzika

 • přednášky v základním kurzu fyziky (mechanika, termodynamika, elektřina a magnetismus) pro studijní obor Optika a optometrie

BOZFO  Základy fyziologické optiky

 • přednášky v základním kurzu z fyziologické optiky pro studijní obor Optika a optometrie

BOOGB  Geometrická a brýlová optika

 • přednášky a semináře v základním kurzu z geometrické a brýlové optiky pro studijní obor Optika a optometrie

BOOGB  Optika fyzikální

 • přednášky a semináře v základním kurzu z fyzikální optiky pro studijní obor Optika a optometrie

BOZFO  Oftalmologické přístroje

 • přednášky v základním kurzu z principů fungování a aplikace oftalmologických a optometristických přístrojů pro studijní obor Optika a optometrie

Dr. P.Novák

Bakalářské a magisterské studium

102YLMF  Lasery a moderní fyzika

 • přednášky a laboratorní cvičení z laserové techniky, fotonky, optoelektroniky a moderní fyziky

102FY1  Fyzika 1

 • laboratorní cvičení v základním kurzu fyziky (mechanika) pro obor Geodézie a kartografie a Geoinformatika

102FY3  Fyzika 3

 • laboratory experiments v základním kurzu fyziky (optika, lasery, moderní fyzika, základy kvantové fyziky) pro obor Geodézie a kartografie

102FYZI  Fyzika

 • semináře v základním kurzu fyziky (termodynamika, teorie elektromagnetického pole) pro program Stavební inženýrství

102YFYP  Fyzikální praktikum

 • laboratorní experimenty z kontaktních a bezkontaktních  meřicích a diagnostických metod pro testování fyzikálních vlastností materiálů a konstrukcí

Komentáře nejsou povoleny.