Software pro vyhodnocování asférických optických ploch

Software pro vyhodnocování asférických optických ploch slouží pro výpočet odchylek měřené plochy od požadovaného nominálního tvaru rotačně symetrické asférické plochy na základě měření XYZ souřadnic bodů plochy. Software umožňuje provést analýzu odchylky tvaru (PV, PVr, RMS, ISO 10110-5 parametry, Zernikovy polynomy) a výsledky exportovat do reportu o měřené ploše (MS Excel, txt). Software lze univerzálně použít pro jakékoliv zařízení pro 3D měření tvaru povrchu (profilometr).

Pracovní prostředí základního okna je zobrazeno na obrázku. Děleno je do jednotlivých sekcí:
1) Graf Měřená data XYZ/Měřená odchylka od nominálního tvaru plochy/Reziduální odchylka od nominální plochy,
2) Identifikační údaje a nominální parametry plochy,
3) Vyhodnocené parametry RMS, PV a PVr zobrazované funkce a odchylky od nominální plochy,
4) Parametry dle ISO 10110-5,
5) Tabulka koeficientů aproximace plochy Zernikeovými polynomy,
6) Tlačítka rychlého ovládání.

V případě zájmu o získání software zašlete prosím požadavek na emailovou adresu: pavel.novak.3@fsv.cvut.cz.

Komentáře nejsou povoleny.