Hlavní stránka

Vítejte na stránce skupiny aplikované optiky na ČVUT v Praze

Hlavními vědeckovýzkumnými tématy naší skupiny jsou aplikace metod optické metrologie v průmyslu, analýza a syntéza optických soustav, teorie optického zobrazení a metody vyhodnocování faze v optice. V rámci projektů jsou zkoumány aplikace různých měřicích technik (interferometrie, detekce tvaru vlnoplochy, metody rekonstrukce faze v optice) pro testování zobrazovací kvality optických soustav a možnosti implementace adaptivních optických prvků a systémů.

Současné směry výzkumu jsou:

  • analýza a syntéza optických soustav s prvky s proměnlivými charakteristikami
  • metody vyhodnocování faze v optice
  • aplikace adaptivní optiky v optické metrologii
  • měření topografie povrchů pomocí konfokálního chromatického principu)
  • měření zobrazovací kvality optických soustav

Naše skupina též intenzivně spolupracuje na různých projektech aplikovaného výzkumu a vývoje společně s významným světovým výrobcem optiky Meopta-optika (www.meopta.com).

Faculty of Civil Engineering

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE - Fakulta stavební

Komentáře nejsou povoleny.