Diplomové práce

Název Vedoucí Konzultant
Analýza, modelování a využití optických metamateriálů s negativním indexem lomu v nanofotonice Prof.RNDr.Antonín Mikš, CSc.
Charakterizace a simulace Shack-Hartmannova senzoru vlnoplochy pro optickou metrologii Doc.Ing.Pavel Novák, Ph.D. Prof.Ing.Jiří Novák, Ph.D.
Rekonstrukce fázové informace na bázi měření intenzity Doc.Ing.Pavel Novák, Ph.D. Prof.Ing.Jiří Novák, Ph.D.
Využití paralelního programování algoritmů pomocí GPU Doc.Ing.Pavel Novák, Ph.D. Prof.Ing.Jiří Novák, Ph.D.
Prostorové modulátory světla na bázi tekutých krystalů, jejich charakteristiky a ovládání Doc.Ing.Pavel Novák, Ph.D. Prof.Ing.Jiří Novák, Ph.D.
Analýza a aplikace algoritmů pro odstranění nespojitostí fázových hodnot Doc.Ing.Pavel Novák, Ph.D. Prof.Ing.Jiří Novák, Ph.D.
Aplikace systému adaptivní optiky Doc.Ing.Pavel Novák, Ph.D. Prof.Ing.Jiří Novák, Ph.D.
Vybrané optické metody pro metrologii asférických povrchů Prof.Ing.Jiří Novák, Ph.D. Prof.RNDr.Antonín Mikš, CSc.
Chromatický konfokální senzor pro mikro i makrotopografii povrchů Doc.Ing.Pavel Novák, Ph.D. Prof.Ing.Jiří Novák, Ph.D.
Aplikace optických kapalinových prvků s proměnnými parametry v zobrazovacích systémech Prof.Ing.Jiří Novák, Ph.D. Doc.Ing.Pavel Novák, Ph.D.
Analýza optických vlastností lidského oka Doc.Ing.Pavel Novák, Ph.D. Prof.Ing.Jiří Novák, Ph.D.
Presbyopie a metody její korekce Prof.Ing.Jiří Novák, Ph.D. Doc.Ing.Pavel Novák, Ph.D.

Komentáře nejsou povoleny.