Dr. Petr Pokorný

Dr. Petr Pokorný

Petr Pokorný je odborným asistentem na FSv ČVUT v Praze a členem Skupiny aplikované optiky. Zabývá se počítačovým modelováním v MATLABu, vědeckotechnickými výpočty, problematikou v oblasti aplikované optiky a geodetických měření.

Dr. Pokorný je autorem nebo spoluautorem více než 30 publikací v odborných časopisech a sbornících z mezinárodních i tuzemských konferencí . Je laureátem Ceny Josefa Hlávky v roce 2015 a Ceny ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro vynikající studenty v roce 2014. Je též spoluautorem jednoho skritpta.

Vědeckovýzkumné zájmy

  • fázová rekonstrukce v optice
  • adaptivní a aktivní optika
  • modelování membránových prvků
  • optická metrologie v průmyslu
  • měření topografie ploch
  • laserové skenování
  • měřicí a vyhodnocovací metody v inženýrské geodézii
  • počítačové modelování v optice

Zaměstnání

odborný asistent, ČVUT v Praze
06/17 – současnost

Vzdělání

Ph.D. v oboru Fyzikální a materiálové inženýrství
České vysoké učení technické v Praze, červen 2002
Školitel: Prof. A. Mikš
Dizertační práce: Analýza a aplikace optických prvků s proměnnými a fixními parametry v zobrazovacích a měřicích systémech

Komentáře nejsou povoleny.