Obecný jazyk – začátečníci

104XC1

Kurz standardní čínštiny pro úplné začátečníky. Probíhá vždy jen v zimním semestru. Jeho náplní jsou:

 • seznámení se s fonetickým systémem – tóny, čínská abeceda pinyin, díky které budou studenti schopni přečíst a zapsat veškeré čínské slabiky)
 • základní slovní zásoba (pozdravy, zdvořilostní fráze, seznamování, škola)
 • gramatika (větný pořádek, tvoření otázek, příslovce 也,都,čínské být)
 • základy psaní čínských znaků
 • zajímavosti z čínské kultury

104XC2

Navazující kurz standardní čínštiny pro tzv. falešné začátečníky. Je vhodný pro studenty, kteří se s čínštinou již někdy povrchně setkali, znají základy čínské fonetiky (tóny) a pár slov (zdvořilostní fráze, osobní zájmena). Kurz probíhá vždy jen v letním semestru. Jeho náplní jsou:

 • upevnění fonetiky (tóny, čínská abeceda pinyin)
 • rozvoj základní slovní zásoby (dny v týdnu, měsíce v roce, čas, rodina, místa)
 • gramatika (čínské být a mýt, předložková vazba 在 …)
 • čínské znaky
 • zajímavosti z čínské kultury (např. studenti se naučí čínskou píseň)

Na tento kurz lze navázat pokračujícími kurzy 104XCI3 a 104XCI4.

Kód pro zápis: 104XCI1104XCI2

Trvání:

Úroveň dle ERR: B2

Literatura

 • Conversational Chinese 301, 1. díl (1. až 5. lekce a 6. až 10. lekce pro XCI2) (Ke koupi)