Obecný jazyk pro středně pokročilé 1

 

Minulý čas silných a smíšených sloves, závislý infinitiv, příčestí minulé a přítomné v postavení přívlastku, časové věty.

Kód pro zápis: 104XDN5

Úroveň dle ERR: B1

Literatura:

  • Německy s úsměvem, Drmlová, Homolková – lekce 11 – 14

Vyučující předmětu: PhDr. Svatava Boboková-Bartíková