Obecný jazyk pro středně pokročilé

 

Zvládnutí fonetických a gramaticko-lexikálních jevů v příslušném rozsahu (člen, podstatná a přídavná jména, zájmena osobní, přivlastňovací a ukazovací, slovesa v přít. čase, zvratná slovesa, vybraná nepravidelná slovesa, základní číslovky, stupňování)

Konverzační okruhy: Společenské obraty, rodina, studium, volný čas, nákupy, stravování, cestování, základní reálie španělsky mluvících zemí. Úvod do četby jednoduchých odborných textů

Kód pro zápis: 104XDS3 – pro ZS   104XDS4 – pro LS

Trvání: 1 semestr, 90 minut týdně

Úroveň dle ERR: A2

Literatura

  • Macíková, Mlýnková, Učebnice současné španělštiny, Computer Press, Brno 2010

Vyučující předmětu: Mgr. Novotná Tereza