Termíny

 

Termíny pro rok školní rok 2023/24 budou vypsány během října. Přihlašování bude možné ve dnech ______v aplikaci mobility.

Jakékoli změny po uzavření termínu z anglického jazyka (tj. odhlašování nebo dodatečné přihlašování na termín) či domluva na individuálním termínu je třeba řešit emailem s Mgr. Sandrou Giormani –  sandra.giormani@fsv.cvut.cz

Termíny z německého jazyka a dalších cizích jazyků s PhDr. Svatavou Bobokovou Bartíkovou – Svatava.Bartikova@fsv.cvut.cz