Obecný jazyk pro středně pokročilé

 

Výuka na středně pokročilém stupni si klade za cíl zvládnutí náročnějších gramatických a lexikálních jevů ruského jazyka, aktivizaci komunikativních dovedností a uvedení do studia odborného stylu ruského jazyka (s přihlédnutím ke studovanému oboru), které studentům usnadní další studium odborného jazyka.
Řečové situace a konverzační témata: umění, stravování, cestování, zdraví, telefonické rozhovory, účast na jednání aj.
Výuka probíhá jednou týdně 90 minut v praktickém cvičení. Na konci semestru dostávají studenti zápočet na základě prezence v hodinách, aktivní participace na cvičeních a výsledku závěrečného zápočtového testu.

Kód pro zápis: 104XDR5 – pro ZS   104XDR6 – pro LS

Úroveň dle ERR: B1

Literatura

  • Materiály katedry k základním stavebním oblastem a gramatickým jevům odborného stylu
  • Š. Pařízková: RJ pro začátečníky a samouky, Praha 2014
  • D. Brčáková a kol.: Ruská konverzace, Praha 2014