Business English

 

Kurz navazuje na povinnou výuku v 1. ročníku (výchozí úroveň je středně pokročilá) a prohlubuje znalosti v oblasti odborné slovní zásoby Business English, tj. ekonomiky, managementu, marketingu, finančnictví, obchodní komunikace. Kromě oborově zaměřené slovní zásoby se věnuje pozornost rozvoji obecně technického vyjadřování. Hlavní zaměření kurzu je na rozvoj komunikačních dovedností, zejména mluvení, poslechu a čtení.

Kód pro zápis: 104XA12104XA22

Trvání: 1 semestr, 100 minut týdně

Úroveň dle ERR: B2

Literatura

  • B. Mascull: Business Vocabulary in Use
  • J.Chilver: English for Business
  • M.Kaftan: Modern Business English

Vyučující předmětu: Mgr. Horká Hana