Obecný jazyk pro mírně pokročilé 1

 

Silná slovesa v přítomném čase, předložky s 3. a 4. pádem, zvratné zájmeno „svůj“, neurčitý podmět „man“ a „es“, řadové číslovky,, vazba „es gibt“, stupňování přídavných jmen, modální slovesa, budoucí čas, věta vedlejší.

Kód pro zápis: 104XDN3

Úroveň dle ERR: A2

Literatura:

  • Německy s úsměvem, Drmlová, Homolková – lekce 6 – 8

Vyučující předmětu: PhDr. Svatava Boboková-Bartíková a Mgr. Michal Rubáš