Obecný jazyk pro začátečníky

 

Začáteční stupeň je pro studenty, kteří nemají naprosto žádné předchozí zkušenosti se studiem španělského jazyka. Cílem je zvládnutí zvukové a grafické stránky jazyka a také základních lexikálně-gramatických jevů.

Výuka probíhá jednou týdně 90 minut v praktickém cvičení. Na konci semestru dostávají studenti zápočet na základě prezence v hodinách, aktivní participace na cvičeních a výsledku závěrečného zápočtového testu.

Kód pro zápis: 104XDS1 – pro ZS   104XDS2 – pro LS

Trvání: 1 semestr, 90 minut týdně

Úroveň dle ERR: A1

Literatura

  • Macíková, Mlýnková, Učebnice současné španělštiny, Computer Press, Brno 2010

Vyučující předmětu: Mgr. Novotná Tereza