Obecný jazyk pro začátečníky

 

Začáteční stupeň je pro studenty, kteří nemají naprosto žádné předchozí zkušenosti se studiem ruského jazyka. Cílem je zvládnutí zvukové a grafické stránky jazyka a také základních lexikálně-gramatických jevů.
Řečové situace, konverzační témata: představování, studium, rodina, nakupování, město, dopravní prostředky, cestování.
Výuka probíhá jednou týdně 90 minut v praktickém cvičení. Na konci semestru dostávají studenti zápočet na základě prezence v hodinách, aktivní participace na cvičeních a výsledku závěrečného zápočtového testu.

Kód pro zápis: 104XDR1 – pro ZS   104XDR2 – pro LS

Úroveň dle ERR: A1

Literatura

  • Š. Pařízková, Ruština pro začátečníky a samouky, P&P 2002, 2007, (lekce 1. – 10.)