Obecný jazyk pro začátečníky 1

 

Německý pravopis a výslovnost, osobní zájmena, časování pravidelných sloves v přít. čase, číslovky základní, rozkazovací způsob, předložky s 3. pádem.

Kód pro zápis: 104XDN1

Úroveň: dle ERR: A1

Literatura:

  • Německy s úsměvem, Drmlová, Homolková – lekce 1 – 3

Vyučující předmětu: Mgr. Michal Rubáš