Český jazyk CL2

 

Czech courses are intended for international students who have already gained some basic knowledge in the Czech language, i.e. they are at A1/A2 level. The course is aimed to provide training in language means necessary for communication in everyday situations. After successful completion the student gains a credit and exam. End of course level according to CEFR: A2+

(Kurzy češtiny jsou určeny pro zahraniční studenty, kteří již mají základy českého jazyka, tj. jsou mezi úrovní A1/A2. Cílem výuky je zvládnutí inventáře jazykových prostředků potřebných pro dorozumění v běžných situacích praktického života. Cílová úroveň dle SERRJ: A2+. Předmět je zakončen zápočtem a zkouškou.)

 

Course code: 104 CL2  /  Kód pro zápis: 104 CL2

Duration: 2 hours / 1 semester  /  Trvání: 2 hodiny / 1 semestr

CEFR Level: A1/A2  /  Úroveň dle SERRJ: A1/A2

Literature / Literatura: Hand-outs given by teacher  /  Vlastní odborné texty

Vyučující předmětu: Mgr. Giormani Sandra

Information: sandra.giormani@fsv.cvut.cz