Povinná výuka

 • Kód předmětu: 104YCN1,104YC2N
 • Rozsah: 0 + 2
 • Počet kreditů: 1
 • Zakončení: z,zk

Povinně volitelný kurz odborné stavební němčiny je zaměřen na procvičování odborné stavební terminologie, porozumění odborných textů a schopnost prezentace odborné problematiky. Kurz je zakončen zápočtem a zkouškou.

Literatura: Deutsch im Bauwesen, A. Hanáková, J. Dressel, Vydavatelství ČVUT

Požadavky pro získání zápočtu: 1 prezentace, splnění úkolů, min. 70% úspěšnosti u  zápočtového testu.


Harmonogram předmětu 104YC1N

 1. týden: Seznámení s požadavky, opakování znalostí ze střední školy;
 2. týden: Baustoffe und ihre Eigenschaften, odborná slovní zásoba, přídavné jméno v postavení přívlastku – koncovky;
 3. týden: Prezentace, konverzace, gramatická cvičení;
 4. týden: Bauwerke mit veschiedenen geometrischen Formen, stupňování přídavných jmen;
 5. týden: Odborná slovní zásoba, prezentace;
 6. týden: Rekce sloves, konverzace, gramatická cvičení, čtení a překlad odborných textů;
 7. týden: Die Bauplanung, opakování minulého času pravidelných sloves;
 8. týden: 1. skupina silných sloves, prezentace;
 9. týden: Bewerbungsschreiben, Lebenslauf, 2. skupina silných sloves;
 10. týden: Talsperren, 3. skupina silných sloves;
 11. týden: Opakování silných sloves, Partizip I + II;
 12. týden: Prezentace, práce s odbornými texty;
 13. týden: Opakování.

Harmonogram předmětu 104YC2N:

 1. týden: Opakování učiva z minulého semestru, závislý infinitiv na podstatném a přídavném jménu;
 2. týden: Der Baubetrieb, odborná slovní zásoba, závislý infinitiv na slovese + sein a haben;
 3. týden: Prezentace, opakování gramatických jevů;
 4. týden: Konverzace, věty předmětné a účelové se spojkou „aby“, překlady odborných textů;
 5. týden: Die Grundstückserschließung und die Haustechnik;
 6. týden: Trpný rod, prezentace;
 7. týden: Infinitiv trpného rodu, prezentace;
 8. týden: Trpný rod v odborných textech, vedlejší věty časové;
 9. týden: Der wisssenschaftlich – technische Fortschritt im Bauwesen, plusquamperfektum;
 10. týden: Podmiňovací způsob, překlad odborných textů, prezentace;
 11. týden: Prezentace, práce s odborným textem;
 12. týden: Opakování;
 13. týden: Zápočtový test.

Vyučující předmětu: PhDr. Svatava Boboková-Bartíková