Český jazyk pro začátečníky

 

Czech courses are intended for international students. The course is aimed to provide training in basic language means necessary for communication in everyday situations. After successful completion the student gains a credit. End of course level according to CEFR: A1 (Beginners) – A2 (Elementary)

(Kurzy češtiny jsou určeny pro zahraniční studenty. Cílem výuky je zvládnutí základního inventáře jazykových prostředků potřebných pro dorozumění v běžných situacích praktického života. Předmět je zakončen zápočtem.)

 

Course code: 104 CZL1  /  Kód pro zápis: 104 CZL1

Duration: 2 hours / 1 semester    /    Trvání: 2 hodiny / 1 semestr

CEFR Level: A1  /  Úroveň dle SERRJ: A1

Literature  /  Literatura: Hand-outs given by teacher  /  Vlastní odborné texty

Vyučující předmětu: Mgr. Giormani Sandra

Information: sandra.giormani@fsv.cvut.cz