Povinná výuka

Angličtina 1

Kód předmětu: 104YCA1
Rozsah: 0 + 2
Počet kreditů: 1
Zakončení: z

Cílem kurzu povinné angličtiny je posílit znalosti lexika a gramatiky orientované na obecně technický styl a komunikaci v obecně technické oblasti, v oblasti zvoleného studijního oboru a vysokoškolského studia. Výuka se též snaží naučit studenty číst odbornou literaturu a napsat základní útvary písemného styku a písemně se vyjadřovat o problematice svého oboru. Výuka je zakončena zápočtem.

Literatura: Horká Hana, Giormani Sandra, Martincová Petra, Nivenová Renata : Professional English for Civil Engineering (Units 1 – 5)

 

Syllabus for English, course code 104YCA1

Syllabus for English, course code 104YC2A