Povinná výuka

Angličtina 1

Kód předmětu: 104YCA1
Rozsah: 0 + 2
Počet kreditů: 1
Zakončení: z

Cílem kurzu povinné angličtiny je posílit znalosti lexika a gramatiky orientované na obecně technický styl a komunikaci v obecně technické oblasti, v oblasti zvoleného studijního oboru a vysokoškolského studia. Výuka se též snaží naučit studenty číst odbornou literaturu a napsat základní útvary písemného styku a písemně se vyjadřovat o problematice svého oboru. Výuka je zakončena zápočtem.

Literatura: Horká Hana, Giormani Sandra, Martincová Petra, Nivenová Renata : Professional English for Civil Engineering (Units 1 – 5)


V případě zájmu, prosím, kontaktujte svou vyučující:

Mgr. Florianová Petra

Mgr. Giormani Sandra

Mgr. Horká Hana

Mgr. Martincová Petra

Mgr. Simerová Lucie

Mgr. Fučíková Jarmila

Mgr. Dačeva Elena


Syllabus for English, course code 104YCA1

Syllabus for English, course code 104YC2A