Prezentace

Kurz je věnován nácviku prezentačních dovedností. Studenti budou připravovat a přednášet prezentace na různá všeobecná témata, témata zaměřená na otázky stavebnictví a architektury a slavné architekty a prezentace ve skupinách s event. účastí zahraničních studentů, kteří jsou na výměnné stáži na ČVUT. K účasti na prezentačních kurzech je nezbytná velmi dobrá znalost angličtiny. Úspěch kurzu do značné míry závisí na aktivitě každého studenta.

Kód pro zápis: 104XA19 / 104XA29

Trvání: 1 semestr, 100 minut týdně

Úroveň dle ERR: B2

Literatura

  • Autentické materiály dle zaměření kurzu