Přípravné kurzy k TOEFL

 

Kurz připravuje studenty ke zkoušce s mezinárodní platností. Zkouška se při katedře neskládá. Kurz je veden americkým učitelem, který vyučuje vybrané pasáže z jazykových materiálů poskytujících přípravu ke zkoušce.

Kód pro zápis: 104XA18 / 104XA28

Trvání: 1 semestr, 100 minut týdně

Úroveň dle ERR: B2

Literatura

  • M.K. Mahnke, C.B. Duffy: The Heinemann TOEFL Preparation Course