Oznámení o konání zkoušky UNIcert III – English for Civil Engineers and Architects

 

V souladu se Zkušebním řádem Fakulty stavební ČVUT v Praze pro zkoušku UNIcert III tímto oznamujeme:

 

Termín a místo konání zkoušky:

Písemná část: 14. 9. 2022 v 9:00 hodin

Ústní část:      15. 9. 2022 v 9:00 hodin

 

Místo: Katedra jazyků Fakulty stavební ČVUT v Praze, Thákurova 7, Praha 6, místnost B 261

 

Poplatek: částka 2.500, — Kč bude vybírána proti příjmovému dokladu v hotovosti 20 minut před zahájením zkoušky v místnosti B 262 a.

 

Přihlášky: prostřednictvím emailu na adresu: sandra.giormani@fsv.cvut.cz do 31. 8. 2022

 

Průběh zkoušky: zkouška se skládá ze dvou částí – písemné a ústní

 

Písemná část: doba trvání 300 minut, 4 části:

 1. část: čtení s porozuměním             (60 bodů/90minut)
 2. část: poslech s porozuměním (40 bodů/60minut)
 3. část: esej (450 – 500 slov)             (40 bodů/90minut)
 4. část: gramaticko-lexikální test             (60 bodů/60minut)

Pro úspěšné složení písemné části je nutné získat minimálně 120 bodů a zároveň dosáhnout minimálně 60% v jednotlivých částech. Studenti budou o výsledcích písemné zkoušky vyrozuměni emailem dne 14. 9. 2022.

 

 

Ústní část: K ústní části postupuje pouze student, který uspěl v části písemné. Na začátku si student vylosuje jedno téma, vycházející z následujících okruhů:

 

 1. Sustainable Architecture and Engineering
 • Architecture and Indoor Environment

2) Renewable Sources of Energy and Alternative Materials   

3) Urban Design

4) Building Services

 1. Civil Engineering – Structures and Technology

5) The relationship between architecture and civil engineering

6) Technologies and Innovations

 • Transportation Engineering
 • Hydraulic and Offshore Structures
 1. Development of Architecture and Civil Engineering
 • History of Architecture
 • Restoration and Maintenance of Historical Buildings
 • Modern Technologies and Approaches
 • Into the Future

 

Na přípravu má student 30 minut, poté následuje 20minutový rozhovor nad vylosovaným tématem. Součástí zkoušky je také prezentace vycházející z bakalářské, magisterské nebo doktorské práce kandidáta. Po prezentaci následuje krátká 5-10 minutová rozprava. V rámci ústní zkoušky musí uchazeč získat minimálně 28 bodů z maximálního počtu 40 bodů.

Písemnou a ústní část zkoušky hodnotí všichni členové zkušební komise. Zkouška se považuje za úspěšně složenou, pokud závěrečné hodnocení není horší než E, a student zároveň uspěje v jednotlivých dílčích částech.

V Praze dne 20. 5. 2022                                                                                     Mgr. Sandra Giormani