Konverzace – středně pokročilí

Volitelný kurz, který je zaměřen na každodenní praktickou konverzaci (středně pokročilá úroveň) a určen i studentům prvních ročníků bakalářského studia. Kurz je zaměřen na prohloubení konkrétních dovedností, speciálně na procvičení mluveného jazyka a poslechu. Účastníci pracují s moderními komunikačními prostředky.

Hlavní cíle studia jsou tedy zlepšení komunikativních dovedností; práce s vhodností lexika z hlediska formálního/neformální kontextu; utřídění užitečné a relevantní slovní zásoby; každodenní témata obecného zájmu, která si studenti sami vybírají.


A one-semester elective course that focuses on everyday practical communication (at an intermediate level) and is also intended for first-year Bachelor’s degree students.

The course includes conversation topics at an intermediate level, and its primary aim is to sustain and consolidate active communication skills in general English. The course focuses on practising specific skills, namely oral communication skills and listening skills, but there is also revision of grammar structures. The course participants work with modern communication means.

The main goals are to enhance communicative skills; work on students´ register and generate useful and relevant vocabulary; go through everyday topics of general interest that the students choose themselves.


Kód pro zápis: 104XA13 / 104XA23

Trvání: 1 semestr, 100 minut týdně

Úroveň (dle ERR): B1/B2

Literatura:

  • Autentické materiály dle výběru vyučujícího

Vyučující předmětu: Mgr. Giormani Sandra