Konverzace – středně pokročilí

Kurz je určen pro studenty těch studijních oborů, které nemají v 1. ročníku povinnou výuku cizího jazyka. Obsahem kurzu jsou konverzační témata na středně pokročilé úrovni s cílem udržení aktivních znalostí obecného jazyka. Je zaměřen na procvičování konkrétních dovedností, zejména mluveného jazyka, poslechu, ale i na opakování gramatických znalostí na dané úrovni. Účastníci pracují s moderními komunikačními prostředky pod vedením zkušených českých učitelů.

Kód pro zápis: 104XA13104XA23

Trvání: 1 semestr, 100 minut týdně

Úroveň dle ERR: B1

Literatura

  • E. A. Peck: Let’s Talk
  • Autentické materiály dle výběru vyučujícího