Odborný jazyk stavební

 

Kurz navazuje na povinnou výuku v 1. ročníku (výchozí úroveň je středně pokročilá) a prohlubuje znalosti v oblasti odborné slovní zásoby jednotlivých oborů studovaných na fakultě. Kromě oborově zaměřené slovní zásoby se věnuje pozornost rozvoji obecně technického vyjadřování. Hlavní zaměření kurzu je na rozvoz komunikačních dovedností, zejména mluvení, poslechu a čtení.

Kód pro zápis: 104XDA7 / 104XDA8

Trvání: 1 semestr, 100 minut týdně

Úroveň dle ERR: B2

Literatura

  • S. Kasíková, H. Horká, V. Sedláková, M. Vobecká: English for Civil Engineering
  • S. Kasíková, H. Horká, R. Nivenová, V. Sedláková: English for Civil Engineering
  • M. Ibbotson: Professional English in Use: Engineering