Francouzština pro pokročilé

Cílem a obsahem předmětu je rozvoj znalostí odborného lexika a gramaticko-syntaktických jevů, typických pro obecně technickou jazykovou rovinu a jazyk pro specifické účely.

Kód pro zápis: 104XDF7 – pro ZS   104XDF8 – pro LS

Úroveň dle ERR: B1

Literatura

  • Pravda, Pravdová: Francouzština pro samouky, LEDA, Praha 2005 (pro potřeby opakování všeobecné gramatiky a lexika)