Doktorandi

 

Vzhledem k drtivé převaze zájemců o zkoušku z anglického jazyka je tato rubrika v současnost zaměřena na tento jazyk. Termín a podrobnosti ke zkoušce z češtiny, francouzštiny, němčiny, ruštiny a španělštiny si student domluví s vedoucími jednotlivých sekcí viz zde.

 

Zkouška z anglického jazyka v doktorském studiu

Úroveň zkoušky je dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky B2. Pro složení zkoušky není nutno absolvovat jakýkoli kurz.

 

Termíny zkoušek z anglického jazyka v doktorském studiu:

Zkoušky se vypisují v systému KOS.

Organizace zkoušky:
Zkouška se skládá ze tří částí. Části písemné, ústní a portfolia.

Písemná část:
Písemná část odpovídá formou a rozsahem části Reading and Use of English zkoušky Cambridge First.

Ústní část:
Ústní část vychází z prostudované odborné literatury a přinesených materiálů. Student je schopen odborně hovořit o svém výzkumu, studiu, podat informace o organizaci FSv a ČVUT nebo informace o instituci, kde student pracuje (jak by ji prezentoval svým zahraničním kolegům), vzdělávací a výzkumné aktivity studentovy katedry, studentovy vlastní výukové a výzkumné aktivity.

Portfolio:
Student ke zkoušce přinese portfolio obsahující následující materiály: strukturovaný životopis, průvodní dopis k CV při odpovědi na fiktivní inzerované volné pracovní místo v oboru, abstrakt odborného článku, který přečetl, seznam prostudované odborné literatury (cca 150 stran technického textu), vlastní články a konferenční materiály.

(Poznámka: Pokud student na zkoušku nepřinese veškeré požadované materiály, nebude ke zkoušce připuštěn.)

 

Doporučená literatura:

Horká, Nivenová, Martincová, Giormani: Professional English for Civil Engineering

S.Kasíková: English for PhD students
R. Murphy: English Grammar in Use

Michael McCarthy:Academic Vocabulary in Use
L.Štěpánek, J. de Haaff a kol.: Academic English

Edward de Chazal, Julie Moor: Oxford EAP

Přípravné materiály ke zkoušce Cambridge First  (např. na https://www.cambridgeenglish.org/exams-and-tests/first/preparation/)

Vzorový test zde

 

Kurzy anglického jazyka pro doktorandy

Katedra jazyků nabízí volitelnou výuku anglického jazyka pro doktorandy. Účast není povinná, kurzy nekončí zápočtem. Výuka probíhá jak v zimním tak v letním semestru, je jednosemestrální.

Zkouška je nastavena na úroveň B2, výuka v kurzu je orientována na gramaticko-lexikální jevy, odbornou technickou angličtinu, základní útvary odborného stylu a angličtinu pro akademické účely.

 

Zápis do kurzů angličtiny pro doktorské studium

Do kurzů se studenti přihlašují přes KOS. Z technických důvodů se zapisují pouze do kurzu s kódem D04ANG. Studenti e-mailem nebo na první hodině oznámí vyučující, kterou paralelku si vybrali.

Den Čas Kód     Místnost             Vyučující
pondělí 8:00 – 9:30 D04ANG B155 Mgr. Petra Florianová
úterý 8:00 – 9:30 D04ANG B155 Mgr. Sandra Giormani

 

Termíny zkoušky v zimním semestru 2021:

3. února 2021 od 8:30

Studenti se zapisují v systému KOS.