Doktorandi

 

Vzhledem k drtivé převaze zájemců o zkoušku z anglického jazyka je tato rubrika v současnost zaměřena na tento jazyk. Termín a podrobnosti ke zkoušce z češtiny, francouzštiny, němčiny, ruštiny a španělštiny si student domluví s vedoucími jednotlivých sekcí viz zde.


Zkouška z anglického jazyka v doktorském studiu

Úroveň zkoušky je dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky B2. Pro složení zkoušky není nutno absolvovat jakýkoli kurz.

Více informací o zkoušce naleznete zde.

Více informací o kurzech naleznete zde.