Obecný jazyk pro mírně pokročilé

 

Úroveň náročnosti výuky na mírně pokročilém stupni vychází z předpokladu, že student absolvoval základní kurz ruského jazyka a klade si za cíl aktivní zvládnutí dalších důležitých gramatických a lexikálních jevů: skloňování podstatných a přídavných jmen, časování sloves, užívání číslovek.
Řečové situace, konverzační témata: turistika a cestování, zeměpisné a časové údaje, ochrana životního prostředí, životní styl, nakupování.
Výuka probíhá jednou týdně 90 minut v praktickém cvičení. Na konci semestru dostávají studenti zápočet na základě prezence v hodinách, aktivní participace na cvičeních a výsledku závěrečného zápočtového testu.

Kód pro zápis: 104XDR3 – pro ZS   104XDR4 – pro LS

Úroveň dle ERR: A2

Literatura

  • Š.Pařízková, Ruština pro začátečníky a samouky, P&P 2002, 2007, (lekce 11. – 20.)