Kurzy

 

Katedra jazyků FSv nabízí jednosemestrální kurz:

Angličtina ERASMUS – jazyková příprava 104XAER

 

Kurz je zaměřen na upevnění komunikativních jazykových dovedností, které studentům umožní studium v angličtině v cizím jazykovém prostředí, tedy na úrovni B2-C1. Důraz je kladen na gramaticky přesné vyjadřování, plynulý ústní a písemný projev, vše s ohledem na úspěšné absolvování výběrového řízení na zahraniční stáž v rámci programu ERASMUS.

V letním semestru 2022/23 kurz probíhá:

 

středa 12,00 – 13,40.     B155          Mgr. Sandra Giormani

Pro více informací kontaktujte vyučující.