Zkouška z anglického jazyka v doktorském studiu

 

Zkouška z anglického jazyka v doktorském studiu

Úroveň zkoušky je dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky B2.


Termíny zkoušek z anglického jazyka v doktorském studiu

V průběhu letního semestru 2023/2024 vždy ve čtvrtek od 13:00 probíhají konzultace s Mgr. Florianovou. Po předchozí domluvě je možné si na tento termín domluvit také zkoušku.

Studenti se také mohou zapsat na termíny, které jsou každý semestr vypisovány v systému KOS.

Pro složení zkoušky není nutné navštěvovat žádný kurz, v případě potřeby nabízí katedra kurzy jak v letním, tak v zimním semestru (informace níže).

Kurz musí mít ale student v semestru, ve kterém se chystá skládat zkoušku, zapsaný, jinak se nelze přihlásit na vypsané zkouškové termíny v systému KOS.


Organizace zkoušky:
Zkouška se skládá ze tří částí – části písemné, ústní a portfolia.

Písemná část:
Písemná část se formou a rozsahem podobá části Reading and Use of English zkoušky Cambridge First. Součástí písemné části je i písemný projev – krátký text na dané téma v rozsahu 140-180 slov. Např.: Flood protection, Sustainable living, GPS, Surveying etc. Vzorový test zde.

Ústní část:
Ústní část vychází z předem připravené prezentace (nejlépe powerpointové), ve které student odborně pohovoří o svém výzkumu, studiu, podá informace o organizaci FSv a ČVUT nebo informace o instituci, kde pracuje (jak by ji prezentoval svým zahraničním kolegům), popíše vzdělávací a výzkumné aktivity katedry, představí vlastní výukové a výzkumné aktivity. Dále student pohovoří o prostudované odborné literatuře a odevzdaných materiálech.

Portfolio:
Student minimálně tři pracovní dny před termínem zkoušky odevzdá portfolio obsahující následující materiály: strukturovaný životopis, průvodní dopis k CV při odpovědi na fiktivní inzerované volné pracovní místo v oboru, abstrakt odborného článku, který přečetl, seznam prostudované odborné literatury (cca 150 stran technického textu), vlastní články a konferenční materiály.

Portfolio student odevzdá emailem Mgr. Florianové.

(Poznámka: Pokud student neodevzdá veškeré požadované materiály, nebude ke zkoušce připuštěn.)


Doporučená literatura:

Horká, Nivenová, Martincová, Giormani: Professional English for Civil Engineering

S.Kasíková: English for PhD students
R. Murphy: English Grammar in Use

Michael McCarthy:Academic Vocabulary in Use
L.Štěpánek, J. de Haaff a kol.: Academic English

Edward de Chazal, Julie Moor: Oxford EAP

Přípravné materiály ke zkoušce Cambridge First  (např. na https://www.cambridgeenglish.org/exams-and-tests/first/preparation/)