Výuka

Katedra zajišťuje výuku těchto cizích jazyků.

Pro zahraniční studenty nabízíme i možnost studia českého jazyka.

Katedra nabízí výuku jazyků pro studenty na vyšších úrovních pokročilosti a pořádá přípravné kurzy ke státní zkoušce, kterou může uchazeč na katedře složit. Dále nabízí celou škálu volitelných a specializovaných kurzů.

Anglická sekce dále poskytuje přípravné kurzy ke zkouškám s mezinárodní platností – TOEFL a Cambridge First Certificate of English. Zkouška TOEFL se skládá při Americkém kulturním středisku a zkouška Cambridge First Certificate se skládá při Britské radě.

Vedle přímé pedagogické práce řeší katedra otázky optimalizace jazykové výuky vzhledem k charakteru studia na vysoké škole technické. K tomuto účelu vyhledává a zkouší vhodné metodické prostředky a využívá moderní didaktickou techniku.


PODMÍNKY VEDOUCÍ KATEDRY PRO CVIČENÍ K 104

V čl. 7 odst. 5 Studijního a Zkušebního řádu se uvádí :

„Účast na přednáškách je doporučená. Účast na ostatních formách organizované výuky je zpravidla kontrolována a požadavky pro účast stanoví příslušný vedoucí katedry“.

Studenti mají v rámci cvičení povinně volitelných předmětů povolenu neúčast na 3 cvičeních. Vyšší neúčast řeší vyučující individuálně. U volitelných předmětů stanoví podmínky účasti příslušný vyučující. Se svými podmínkami vyučující seznámí studenty při zahájení výuky.


CELKOVÝ ROZVRH

V odkazech najdete celkový rozvrh katedry jazyků na daný semestr.

JEDNOTLIVÉ PŘEDMĚTY

Vyučují se jen ty předměty, které jsou uvedeny v rozvrhu na daný semestr.