Vítejte na katedře

Katedra zajišťuje výuku těchto cizích jazyků.

 • Angličtina
 • Francouzština
 • Němčina
 • Ruština
 • Španělština
 • Čínština

Pro zahraniční studenty nabízíme i možnost studia českého jazyka.

Katedra nabízí výuku jazyků pro studenty na vyšších úrovních pokročilosti a pořádá přípravné kurzy ke státní zkoušce, kterou může uchazeč na katedře složit. Dále nabízí celou škálu volitelných a specializovaných kurzů.

Anglická sekce dále poskytuje přípravné kurzy ke zkouškám s mezinárodní platností - TOEFL a Cambridge First Certificate of English. Zkouška TOEFL se skládá při Americkém kulturním středisku a zkouška Cambridge First Certificate se skládá při Britské radě.

Vedle přímé pedagogické práce řeší katedra otázky optimalizace jazykové výuky vzhledem k charakteru studia na vysoké škole technické. K tomuto účelu vyhledává a zkouší vhodné metodické prostředky a využívá moderní didaktickou techniku.

Aktuality na katedře

i

....according to the Common European Framework of Reference for Languages (CEFRL). The examination is offered to foreigners (except for citizens of the Slovak Republic) - applicants for study at CTU in Prague or other universities in the Czech Republic.


31.1.2018

Z

Certified examination in Czech language

The Department of Languages of the Faculty of Civil Engineering, CTU in Prague offers the option of taking a certified examination in Czech for foreigners at B2 level....

i

...Účast na ostatních formách organizované výuky je zpravidla kontrolována a požadavky pro účast stanoví příslušný vedoucí katedry“.

Studenti mají v rámci cvičení povinně volitelných předmětů povolenu neúčast na 3 cvičeních. Vyšší neúčast řeší vyučující individuálně. U volitelných předmětů stanoví podmínky účasti příslušný vyučující. Se svými podmínkami vyučující seznámí studenty při zahájení výuky.

24.9.2017

A

Podmínky vedoucí katedry pro cvičení K104

V čl. 7 odst. 5 Studijního a Zkušebního řádu se uvádí: „Účast na přednáškách je doporučená...

KONTAKT Katedra jazyků K104
QR Kód
 • Adresa
  • ČVUT v Praze
  • Fakulta stavební
  • Katedra jazyků
  • Thákurova 7
  • 166 29 Praha 6
 • Email
 • Telefon
  • +420 224354784
 • Fax
  • +420 224310774
Klasifikace ERR
@ ADMINISTRACE